Έχουμε λάβει τη παραγγελία σας και βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας. Ευχαριστούμε !!!